ZNAKI

Pod koniec września informowaliśmy o błędnym oznakowaniu ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Kościuszki. Ustawione tam znaki zaprzeczały same sobie. Po naszej interwencji oznakowanie zostało poprawione.

O źle ustawionych znakach powiadomiliśmy suwalskiego oficera rowerowego, który bardzo szybko zainterweniował i zlecił poprawienie oznakowania. W ciągu kilku dni od naszej interwencji usunięto dwa znaki zakazujące jazdę rowerem po zachodniej stronie ul.Kościuszki. W ich miejsce zamieszczono znaki informujące o ścieżce pieszo-rowerowej.