Rok akademicki w Uniwersytecie Dziecięcym rozpoczyna się od października i kończy w kwietniu / maju. Składa się z dwóch semestrów oddzielonych przerwą międzysemestralną, przypadającą na czas ferii zimowych. Wszystkie zajęcia są dostosowane do poziomu i możliwości poznawczych dzieci. Każdy nowy student otrzymuje indeks z którego korzysta przez cały okres studiowania. Zajęcia odbywają się w soboty do południa, średnio co dwa tygodnie. Czas trwania zajęć to 60 -75 minut.

W semestrze zimowym 2017/2018 nasz program obejmuje 7 zajęć w formie wykładów (wspólnych dla wszystkich dzieci) i warsztatów (z podziałem na grupy). Przewidujemy utworzenie 2 grup wiekowych:

Grupa „Odkrywcy” od 7 do 8 lat

Grupa „Młodzi Naukowcy” od 9-11 lat