Przypominamy, że złe oznakowanie strefy płatnego parkowania, a tym samym bezprawne pobieranie opłat zarzuca władzom miasta Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Sprawa trafiła do prokuratury.

- Miasto, zamiast zareagować prawidłowo na mój wniosek, czyli dokonać audytu oznakowania i usunąć nieprawidłowości zaczęło się w niezrozumiały sposób bronić niejako akceptując stan bezprawnego pobierania opłat w miejscach niewyznaczonych znakami - poinformowała Aleksandra Madej, ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

- My jako stowarzyszenie Prawo na Drodze będąc w Suwałkach dokładnie przyjrzało sie całej strefie płatnego parkowania. Nieprawidłowości jest wiele - dodała Aleksandra Madej.

Stowarzyszenie stwierdziło między innymi, że na ul. Kościuszki przy skrzyżowaniu z Wigierską znak D-44 umieszczony jest za nisko poniżej dwóch metrów. Powoduje to nielegalność tego znaku, ponieważ znaki umieszcza się na chodniku na wysokości 2,20 metra, a poza chodnikiem 2 metry.

- Przypominam, że opłaty należy uiszczać w strefie wyznaczonej znakami pionowymi i poziomymi. Zaznaczyć należy, że część strefy w Suwałkach na ulicy Kościuszki jest prawidłowo oznakowana znakami i w tych miejscach należy uiszczać opłaty. To wskazuje na niewytłumaczalną niespójność w podejściu zarządcy dróg do zakresu swoich obowiązków. Co do reszty strefy nie ma wątpliwości , że oznakowania brak. Na ulicy Mickiewicza, Placu Piłsudskiego, ulicy Kościuszki przy parku Konstytucji 3-maja oraz ulicy Hamerszmita znaków poziomych P-18 i P-19 nie ma - dodała Aleksandra Madej.

Zdaniem Aleksandry Madej nie można wykonywać oznakowania poziomego poprzez zastosowanie odmiennego koloru materiału użytego do wykonania nawierzchni, dlatego wykonanie na p. Piłsudskiego i ul. Kościuszki zatok z dwóch kolorów kostki nie stanowią wyznaczenia miejsca postojowego w rozumieniu przepisów o znakach drogowych. Jeżeli chodzi o ulicę Hamerszmita są naniesione jakieś białe linie, ale nie spełniają one wzorca znaku P-18 określonego w rozporządzeniu wobec tego nie wyznaczają one miejsc postojowych w rozumieniu powstania obowiązku wnoszenia opłaty w strefie.

Do tej sprawy jeszcze wrócimy.