Mimo iż Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił wiele bezprawnych zapisów w uchwale dotyczącej suwalskiej strefy płatnego parkowania, wczoraj na sesji rady miejskiej przyjęto nową uchwałę, która zawiera unieważnione przez sąd paragrafy.

Wczoraj pialiśmy o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił kilkadziesiąt zapisów uchwał rady miasta dotyczących strefy płatnego parkowania. Tego samego dnia podczas sesji rady miejskiej przyjęto nową uchwałę. Niestety nadal zawierającą unieważnione przez sąd zapisy.

- Skandaliczne jest wprowadzanie już wcześniej zaskarżonego zapisu np. o sprzedaży abonamentu tylko dla osób zameldowanych. Dodatkowo znów znalazł się zapis o stawce zerowej dla osób niepełnosprawnych, ale tylko wtedy, jeżeli pojazd jest konstrukcyjnie zmieniony - tylko nie wiadomo co to znaczy – poinformowali nas przedstawiciele Stowarzyszenia Prawo na Drodze.

- Wprowadzono ponownie procedurę reklamacyjną i tu niespodzianka - prawo jej rozpatrywania przyznano prezydentowi. Dodatkowo prezydentowi i operatorowi strefy przyznano możliwość dawania zezwoleń na pojazdy, które będą zwolnione z opłat - dodają przedstawiciele stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Prawo na Drodze wysłało już wniosek do przewodniczącego rady miasta Zdzisława Przełomca o uchylenie niezgodnych z polskim prawem zapisów w nowej uchwale. Stowarzyszenie deklaruje, że w dalszym ciągu będzie monitorowało tę sprawę.