Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku i tak realizowano kolejne edycje w następujących po sobie latach. W bieżącym roku realizowana jest już szóstą edycja.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na karcie do głosowania:

1.Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego)

2. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach

5. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

6. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszr przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach

7. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa naprzeciwko Gimnazjum nr 6

8. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. Witosa 4A)

9. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż oświetlenia pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie)

2. Plac postojowy ( Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

3. Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

4. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych

7. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

1.„ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA”

2. Suwalski Fan Club Bluesa 2019

3. SPORT TO ZDROWIE

4. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY

5. II Spotkanie – Manhattan zaprasza

6. „Szkoła cukrzycy”

7. Biało Niebieskie Miasto

8. Piknik olimpijski