Mimo iż od wyborów samorządowych minął ponad miesiąc, na klatkach schodowych nadal wiszą wyborcze ulotki. Komitety na ich usunięcie miały czas do 20 listopada.

Przed wyborami kandydaci na suwalskich radnych z wielkim zaangażowaniem wieszali swoje plakaty na słupach ogłoszeniowych oraz ulotki na tablicach znajdujących się na klatkach schodowych. Niestety determinacji zabrakło im, by po wyborach swoje afisze usunąć. O ile plakaty ze słupów zostały zerwane przez zarządzającą nimi spółdzielnię socjalną, o tyle na tablicach na klatkach schodowych ulotki nadal wiszą. Nie zdjęte materiały wyborcze dotyczą kandydatów na radnych ze wszystkich zgłoszonych w Suwałkach komitetów wyborczych.

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Wyborczym pełnomocnicy wyborczy zobowiązani są usunąć plakaty i hasła wyborcze ze słupów i tablic w terminie 30 dni po dniu wyborów. Oznacza to, że plakaty i ulotki powinny być zdjęte do 20 listopada.

O sprawie poinformowaliśmy suwalski ratusz. Urzędnicy mają przyjrzeć się sprawie, a jeśli będzie taka konieczność, zlecą uprzątnięcie Zarządowi Dróg i Zieleni, a kosztami obciążą komitety, które nie usunęły swoich materiałów wyborczych.

Mamy jednak nadzieję, że kandydaci, których afisze nadal wiszą m.in. na klatach schodowych, po przeczytaniu tego artykułu, sami zajmą się ich usunięciem.