Aż 106 wniosków o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła wpłynęło do suwalskiego ratusza. Łączna wysokość dotacji, o które ubiegają się mieszkańcy Suwałk to 304 tysiące złotych.

- Miejski program dotacji cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony suwalczan co w efekcie wpłynie na poprawę jakości powietrza w naszym mieście. To tylko potwierdza, że należy go kontynuować by skutecznie przeciwdziałać zjawisku niskiej emisji popularnie zwanej smogiem - tłumaczy Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Do tegorocznej edycji programu wpłynęło 106 wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu, z czego 55 na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej, 29 na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 18 na wymianę starego źródła na nowe, natomiast 4 wnioski odrzucono.

- W tym roku przewidziano na realizację zadania 200 tysięcy złotych, natomiast złożono wnioski na kwotę 304 tysięcy złotych. Po weryfikacji możliwości wykonania przyłączy w tym roku zostanie podjęta decyzja o ewentualnym wzroście środków przeznaczonych na ten cel - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.

Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich edycjach dzięki dopłatom ratusza wymieniono systemy ogrzewania w 145 budynkach na łączną kwotę prawie 470 tysięcy złotych.