Zatwierdzono koncepcję rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku rozpocznie się budowa.

- Projektant zaproponował budynek na planie litery L w północno-zachodniej części działki szkoły, złożony z trzech brył o różnej wysokości. Projektowana rozbudowa została połączona z pierwszym pawilonem szkoły od strony ulicy Wojska Polskiego. Szacunkowy koszt realizacji, zgodnie z przedłożoną dokumentacją wyniesie około 11.170.368 złotych - poinformował Czesław Renkiewicz.

Zgodnie z założeniami powstanie między innymi 10 sal lekcyjnych, piwnica z przeznaczeniem na szatnie, łazienki, pomieszczenie na wypożyczalnie książek oraz pokój nauczycielski.

Obserwujemy, że od kilku lat intensywnie rozbudowuje się południowa część Suwałk. Tylko w ostatnich kilku latach powstały tam trzy duże osiedla wielorodzinne, a w budowie jest już kolejne. Mieszkańcy tych osiedli to młodzi ludzie z dziećmi. Musimy zapewnić tym dzieciom miejsce i odpowiednie warunki do nauki - dodał Czesław Renkiewicz.