Nowy most dla pieszych i rowerzystów powstaje nad Czarną Hańczą. Most jest „dodatkiem” do wykonywanej nad rzeką siecią ciepłowniczą.

Budowa nowych osiedli mieszkaniowych w południowej części Suwałk zmusiła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej do wykonania drugiej sieci ciepłowniczej do tego rejonu miasta.

- Jedna sieć jest obecnie niewystarczająca. Powstające nowe bloki przy ulicy Sportowej, a tym samym wzrost odbiorców ciepła, spowodowały spadek ciśnienia w rurach w tym rejonie miasta. Wymagało to zbudowania kolejnej sieci, a także pompy - poinformowali na pracownicy PEC.

Rury ciepłownicze trzeba było przeprowadzić przez Czarną Hańczę. Zdecydowano więc o wykonaniu kładki pieszo-rowerowej, pod którą została umieszczona sieć. Inwestycję zlokalizowano przy moście przy ulicy Kościuszki.