Ponad 12 milionów złotych pochłonie budowa zupełnie nowej drogi w Suwałkach. Mowa o ulicy Aleksandry Piłsudskiej, która połączy ulicę Sportową z Utratą. Właśnie ruszyły tam pierwsze prace ziemne.

Nowa droga, która będzie biegła wzdłuż osiedla Polna, stanowić będzie dojazd do powstającego osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sportowa i Utrata oraz zupełnie nowe połączenie miasta Suwałki na linii wschód-zachód.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich, bardziej skomplikowana, to budowa nasypu, po którym będzie przebiegała droga. Nasyp powstanie w jarze obok ulicy Sportowej. Wcześniej jednak trzeba będzie wywieźć stamtąd istniejące torfowisko, którego głębokość dochodzi miejscami do ponad 10 metrów głębokości. Tę część inwestycji wykona firma Meliorex za kwotę 5.823.070,92 złotych.

Druga część zamówienia dotyczy budowy nowej drogi z kompletną infrastrukturą oraz przebudową części ulicy Sportowej, na której powstanie również nowe rondo. Droga pobiegnie po wspomnianym nasypie. Tutaj budować będzie PDM Suwałki i wykona to za 6.348.912,50 złotych.

Cała inwestycja zakończy się do 30 września 2019 roku. Środki na jej realizację zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Suwałki na ten rok. W całości partycypować będzie suwalskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Swój udział w finansowaniu budowy drogi będzie miała również firma deweloperska, która buduje osiedle pomiędzy ulicami Utrata i Sportowa.