Są dobre informacje w sprawie budowy pasa startowego w Suwałkach. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przekazaniu miastu Suwałki 6 milionów złotych na realizację tej inwestycji. Z kolei Czesław Renkiewicz podpisał umowę z konsorcjum firm, które wygrało przetarg na wykonanie pasa startowego.

- Jako samorząd województwa w styczniu ubiegłego roku zobowiązaliśmy się do finansowania dwóch inwestycji dotyczących lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach - przypomniała wicemarszałek Anna Naszkiewicz. - Podpisaliśmy już umowę odnośnie Białegostoku i niebawem będziemy podejmować uchwałę do sejmiku województwa o udzieleniu pomocy finansowej miastu Suwałki w wysokości 6 milionów złotych, po 3 miliony wypłacane w tym i przyszłym roku - dodała Anna Naszkiewicz.

- Powoli docieramy do finału rozpoczęcia budowy pasa startowego. Dokładnie w czwartek przekazujemy wykonawcy plac budowy. Zgodnie z jego deklarację większość prac ziemnych zostanie wykonana jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że lada dzień na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt i Suwałki już w przyszłym roku będą otwarte na pasażerów podróżujących samolotami - powiedział Czesław Renkiewicz.

Pas ma mieć 1320 m długości i 30 m szerokości. Będą mogły z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach tej inwestycji powstaną też: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania czy infrastruktura techniczna.

Suwalskie lotnisko będzie miało parametry zbliżone do białostockiego portu w Krywlanach, na którym też będą mogły lądować śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki i małe samoloty pasażerskie. Zapewnione ma też mieć oświetlenie pasa, drogę kołowania, płytę postojową, ogrodzenie.

Budowa pochłonie ponad 27 milionów, a oprócz środków pochodzących od władz naszego regionu 10 milionów złotych do tej inwestycji dołożą Fabryki Mebli FORTE.