Ponownie ruszy budowa ulicy Krzywólka. Pierwotnie drogę miała wykonać firma Strabag, lecz z powodu skarg jednego z mieszkańców, urząd miejski wstrzymał prace. Wczoraj podpisano umowę z kolejnym wykonawcą.

W czwartek (20 września) Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk podpisał umowę na budowę blisko kilometra ulicy Krzywólka. Inwestycja ma zakończyć się z końcem sierpnia przyszłego roku. Najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Olecka opiewa na ponad 5,5 miliona złotych.

Przypomnijmy, że nowy przetarg na budowę tej drogi był spowodowany koniecznością zerwania poprzedniej umowy, jaką władze Suwałk zawarły w ubiegłym roku z firmą Strabag, która miała wykonać prace na niemalże całej długości ulicy. Inwestycja zakończyłaby się dokładnie 31 sierpnia 2018 roku.

Jeden z mieszkańców tej ulicy kilkakrotnie zaskarżył tzw. ZRID, czyli pozwolenie na budowę tej drogi, przez co skutecznie wstrzymywał prace budowlane. Dlatego też władze Suwałk polubownie rozwiązały umowę z firmą Strabag i przystąpiono do przeprojektowania tej drogi, tak aby w pierwszym etapie inwestycji ominąć tę osobę, która blokowała cały proces.

Nowy wykonawca, który deklaruje, że prace rozpocznie jeszcze w październiku, wybuduje część ulicy Krzywólka od pętli autobusowej do posesji nr 36. Jest to ponad 900 metrów drogi, czyli niemalże połowa całej ulicy.

W ramach inwestycji ma powstać asfaltowa droga z pełną infrastrukturą - chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem, kanalizacją deszczową. Pozostawiono również rezerwę terenu pod ewentualną budowę sieci gazowej.