Czesław Renkiewicz apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uruchomienie tzw. przejezdności obwodnicy Suwałk jeszcze w tym roku. Pismo w tej sprawie prezydent Suwałk skierował do Wojciecha Borzuchowskiego dyrektora GDDKiA w Białymstoku.

Kilka dni temu pisaliśmy o zaawansowaniu budowy obwodnicy Suwałk na poziomie 95%. Przypominamy, że obecnie firma Budimex jest na etapie wykonywania humusowania skarp oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, oznakowania pionowego drogi oraz wykonania oznakowania poziomego. Wykonywane są też ostatnie odcinki nawierzchni bitumicznej na drogach poprzecznych i dojazdowych.

- To bardzo dobre informacje, dlatego też chciałbym spytać, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku planuje uruchomienie tzw. przejezdności obwodnicy Suwałk jeszcze w tym roku? - pyta w piśmie do dyrektora DGGKiA w Białymstoku Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Przejezdność poległaby na udostępnieniu kierowcom wykonanych już głównych jezdni obwodnicy Suwałk. Prace wykończeniowe na drogach dojazdowych i skarpach obwodnicy mogłyby być nadal prowadzone.

- Kierowany przez Pana oddział wielokrotnie już wdrażał podobne rozwiązanie chociażby na budowanych odcinkach drogi ekspresowej S8 - Białystok - Warszawa, gdzie kierowcy mogą korzystać ze zrealizowanych odcinków na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu ze stosownym ograniczeniem prędkości, np. do 100km/h - napisał w liście Prezydent Suwałk.

Po udostępnieniu kierowcom drogi głównej pozostałe do realizacji roboty mogłyby zostać dokończone przez Wykonawcę zgodnie z terminem zawartym w umowie. Tego typu rozwiązanie było wykorzystane w przypadku udostępnionego 16-kilometrowego odcinka S8 od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe.

W przypadku innego odcinka S-8, Mężenin-Jeżewo, również dopuszczono do ruchu jezdnie główne, podczas gdy dopiero na III kwartał 2019 r. zaplanowano zakończenie wszystkich robót.

- Nadmienię, że takie rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców Suwałk, którzy od 30 lat czekają na wybudowanie obwodnicy. Suwalczanie słysząc, że jezdnia obwodnicy jest gotowa i prowadzone są prace wykończeniowe pytają mnie, czy nie byłoby zasadne umożliwienie przejazdu samochodów już obwodnicą naszego miasta, a nie odcinkiem drogi krajowej nr 8 w granicach administracyjnych Suwałk - pisze w piśmie Czesław Rekiewicz

- Ze swojej strony i w imieniu mieszkańców również wyrażam takie oczekiwanie. Umożliwienie tzw. „przejezdności” obwodnicy Suwałk wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście w zbliżającym się okresie zimowym - podsumowuje swoje wystąpienie prezydent Suwałk.