Minął rok od podpisania przez prezydenta Suwałk umowy z firmą Anatex na przebudowę budynku starej łaźni. W niedzielę sprawdziliśmy, jak postępują prace na terenie budowy.

Aktualnie na budowie prowadzone są roboty polegające na wykonaniu pokrycia dachowego, montażu stolarki okiennej, elewacji północnej, instalacji wewnętrznych, tynków oraz wymiany gruntu na zewnątrz budynku przy elewacji południowej i zachodniej.

31 października inspektor nadzoru budowlanego ocenił zaawansowanie prac na poziomie 28%, co stanowiło 60% robót założonych w harmonogramie. Powodem opóźnienia była zbyt późna dostawa konstrukcji stalowej.

Zgodnie z dokumentacją przetargową, przebudowa budynku starej łaźni ma zakończyć się do 31 maja 2019 roku. Koszt inwestycji to 8,1 miliona złotych.

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki

stara łaźnia bulwary suwałki