Archiwum Państwowego w Suwałkach doczeka się remontu. Zostanie przeprowadzona przebudowa i adaptacja części obiektu przy ulicy Kościuszki.

Niebawem ruszy oczekiwana inwestycja budowlana w Suwałkach, a mianowicie „Przebudowa i adaptacja budynku Archiwum Państwowego w Suwałkach”. Jutro (8 marca) zostanie podpisana umowa na realizację robót budowlanych. Dzięki tej inwestycji Archiwum w Suwałkach znacznie poprawi warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji, w tym obsługi mieszkańców i instytucji z Suwałk i regionu. Rozpoczęcie inwestycji przypada akurat w roku obchodów 100. rocznicy utworzenia archiwów państwowych w odrodzonej Polsce i staje się jednym z wymownych wyrazów dbałości naszego Państwa o swoje dziedzictwo archiwalne.

Przebudowa i adaptacja części obiektu zabytkowego przy ul. Kościuszki 69, który składa się z czterech segmentów, w tym dwóch w złym stanie technicznym, doprowadzi do optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury i ich połączenia w jedną funkcjonalną całość.

Zrealizowanie inwestycji podwoi powierzchnię użytkową archiwum, która osiągnie prawie 2 600 m², w tym magazynowa niemal 840 m². Dzięki inwestycji zostanie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie suwalskiego archiwum na okres minimum 30 lat, w szczególności w zakresie przejmowania, przechowywania, zabezpieczenia i udostępniania materiałów archiwalnych.

Środki finansowe w wysokości blisko 13 855 000,00 zł, z tego na roboty budowlane niemal 13 374 000,00 zł, zostały przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 wizualizacja suwalki archiwum remont

wizualizacja suwalki archiwum remont

wizualizacja suwalki archiwum remont

wizualizacja suwalki archiwum remont

wizualizacja suwalki archiwum remont