Tylko jedna firma jest zainteresowana wykonaniem remontu nawierzchni z kostki granitowej na ulicy Kościuszki. Spółka z Gołdapi, która jako jedyna złożyła swoją ofertę w przetargu, wcześniej wykonywała nawierzchnię z kostki wokół Placu Marii Konopnickiej.

Pod koniec lutego suwalski ratusz ogłosił przetarg na gruntowną modernizację ulicy Kościuszki polegającej na całościowym przełożeniu kostki granitowej z wykonaniem nowej podbudowy. Swoją ofertę w przetargu złożyła jedna firma - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z Gołdapi.

Spółka zaproponowała wykonanie remontu ulicy za ponad 735 tysięcy złotych. Suwalski ratusz na realizację zamówienia przeznaczył jednak 700 tysięcy złotych. Prawdopodobnie w następnym tygodniu władze Suwałk zdecydują, czy wygospodarują na remont ulicy Kościuszki brakujące środki finansowe i czy zlecą wykonanie zadania spółce PGK z Gołdapi.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp.z o.o. z Gołdapi wykonywało w naszym mieście już kilka inwestycji m.in. budowało ulicę Władysława Łokietka, ulice w kwartale Kościuszki, Chłodna, Noniewicza i Waryńskiego oraz przebudowywało ulice Wileńską i Kowieńską. W 2012 roku spółka wygrała przetarg na przebudowę Placu Marii Konopnickiej. Firma w ramach tego zadania wykonywała również nawierzchnię z kostki na ulicy Noniewicza, Sejneńskiej i Konopnickiej.