Niszczejący budynek po byłym Browarze Północnym oraz otaczający go niezagospodarowany teraz już wkrótce stanie się wizytówką Suwałk. Właściciele nieruchomości przygotowują się do rozpoczęcia na tym terenie inwestycji.

W ostatnich latach już kilkukrotnie pojawiały się informacje o planowanych inwestycjach na terenie po byłym Browarze Północnym. Inwestor z Piotrkowa Trybunalskiego, który w 2007 roku kupił nieruchomość od upadłego browaru, w ostatnich latach chciał stworzyć tam kompleks mieszkaniowo-handlowy. Budowy jednak nie rozpoczął, a zabytkowy obiekt popadał w coraz większą ruinę. W 2018 roku dotychczasowy właściciel sprzedał nieruchomość przedsiębiorcom z Suwałk. Ci szybko zabezpieczyli teren i obiekt oraz zajęli się opracowaniem koncepcji jego zagospodarowania.

- Powstanie tam zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna "z górnej półki" wraz z lokalami usługowymi - poinformował Łukasz Kurzyna, zastępca prezydenta Suwałk. - Co ważne właściciele nieruchomości nie chcą tego terenu w całości wykorzystać pod zabudowę i chcą utworzyć przy skrzyżowaniu ulic Noniewicza i Wigierskiej ogólnomiejski plac z zielenią, który wkomponowany będzie w budynek po browarze. Inwestorzy mówią, że nie chcą na tym zarobić. Oni to bardziej traktują jako pomnik po sobie - dodał Łukasz Kurzyna.