Powraca temat utworzenia ronda lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Łąkowa i Zastawie. Z taką propozycją do prezydenta Suwałk ponownie zwrócił się radny Zbigniew De-Mezer.

Radny uważa, że w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 4 należy podjąć prace zmiany organizacji ruchu tej części miasta. W piśmie skierowanym do prezydenta Suwałk Zbigniew De-Mezer proponuje wprowadzenie nakazu skrętu w prawo z parkingu, który powstanie przy szkole, jak również z parkingu znajdującego się przy sklepie Biedronka.

- Szczególnie w godzinach porannych skręt w lewo z obecnego parkingu, jak i zapewne z nowo budowanego, będzie prawie niemożliwy, a jednocześnie stwarzający niebezpieczeństwo i powodujący dodatkowe korki - uważa Zbigniew De-Mezer.

Skierowanie ruchu w prawo spowoduje jednak dodatkowe dociążenie skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Zastawie i Łąkowej. Radny ponownie proponuje więc utworzenie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej lub ronda.

- Oba rozwiązania wydają się odpowiadać na potrzeby mieszkańców, którzy już w tej chwili mają bardzo duże problemy z włączeniem się do ruchu - i to zarówno z ulicy Łąkowej, jak i z ulicy Zastawie, a także z wykonaniem manewru skrętu w lewo z ulicy Wojska Polskiego w Łąkową, czy też w ulicę Zastawie - uważa Zbigniew De-Mezer.

Radny chce, aby inwestycję uwzględnić w budżecie na przyszły rok.