Przetarg na remont ulicy Utrata ogłosił suwalski Zarząd Dróg i Zieleni. W pierwszej kolejności remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Łąkową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego.

Suwalski Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na remont ulicy Utrata. Zamówienie obejmuje najbardziej zniszczone fragmenty jezdni - głównie prawe pasy ruchu. W pierwszej kolejności remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z ulicą Łąkową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego. Prace mają zakończyć się do 30 października tego roku.

Istnieje szansa, że remont wykonany będzie w większym zakresie. Wszystko zależy od ofert złożonych przez wykonawców i ewentualnego wygospodarowania środków finansowych w dalszej części roku.

- Z remontem ulicy Utrata czekaliśmy do momentu otwarcia obwodnicy Suwałk. Teraz gdy ciężarówki zginęły z suwalskich ulic musimy jak najszybciej przystąpić do naprawy tej drogi - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogą składać do 15 maja. Zamówienie polega m.in. na sfrezowaniu starego asfaltu, wyłożeniu nowej warstwy bitumicznej, regulacji studzienek oraz kratek ściekowych.