Trwa zagospodarowywanie terenów nad Czarną Hańczą położonych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku starej łaźni, gdzie powstaną suwalskie bulwary.

W pierwszej kolejności wykonywana została regulacja brzegów rzeki od mostu przy ulicy Mickiewicza do mostu na ulicy Kościuszki. W późniejszym etapie zostaną wykonane chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Oprócz tego powstanie nabrzeże rekreacyjne i slip oraz kładka dla pieszych i rowerzystów.

Suwalskie bulwary mają być gotowe do maja 2020 roku.