GDDKiA rozwiązała umowę z firmą Impresa Pizzarotti, która miała wybudować odcinek S61 Suwałki - Budzisko. Spółka zgodnie z umową miała dotychczas wykonać około 70% prac, a zrealizowała niecałych 3%.

Inwestycja prowadzona była w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca opracował dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jednak mimo upływu czasu po stronie wykonawcy brak było właściwej mobilizacji w zakresie przygotowania do prowadzenia robót budowlanych - m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty.

Nie skończone zostały też projekty wykonawcze, a przedłożona czasowa organizacja ruchu umożliwiająca bezpieczne prowadzenie budowy - nie miała wszystkich wymaganych prawem opinii, m.in. policji.

W tej sytuacji GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy z firmą Impresa Pizzarotti. W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony przetarg umożliwiający rozpoczęcie budowy.

Przypominamy, że firma Impresa Pizzarotti za ponad 600 milionów złotych miała wykonać 24-kilometrowy odcinek S61 - od obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą. W ramach inwestycji miały powstać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o nawierzchni z betonu cementowego, węzły drogowe - Suwałki Północ i Szypliszki oraz obiekty inżynierskie - 1 most, 24 wiadukty i 9 przejść dla zwierząt.