Władze Suwałk zdecydowały się unieważnić przetarg na budowę parkingu przy osiedlu Olimpijskie Ogrody. Powodem były kilkukrotnie wyższe ceny zaproponowane przez oferentów w porównaniu z kwotą przeznaczoną przez suwalski ratusz. Budową parkingu zajmie się więc ZDiZ.

Ratusz na budowę 18 miejsc parkingowych z oświetleniem ulicznym, zielenią oraz ławkami do odpoczynku przeznaczył prawie 85 tysięcy złotych. Do ogłoszonego przetargu swoje oferty zgłosiły trzy suwalskie firmy. Najkorzystniejsza z nich opiewała na kwotę 165 tysięcy, czyli prawie dwukrotnie więcej niż zaplanował wydać suwalski ratusz. Władze Suwałk zdecydowały się więc unieważnić postępowanie przetargowe.

Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z budowy parkingu. - Pieniądze zostaną przekazane Zarządowi Dróg i Zieleni. Parking wybuduje istniejąca tam brygada budowlano-remontowa - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.

Budowa parkingu wraz z infrastrukturą wykonana będzie w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Na ten projekt zagłosowało 1067 suwalczan.