Wczoraj (19 sierpnia) odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali produkcyjnej w Areszcie Śledczym w Suwałkach.

Nowa hala produkcyjna z zapleczem socjalnym będzie miała powierzchnię 1800 m2. Ponad 10 milionów złotych na jej budowę pochodzi z dofinansowania Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Halę wynajęła firma Salag, produkująca listwy i profile. W zakładzie zatrudnione będą osoby odbywające karę w suwalskim areszcie, których z różnych przyczyn nie można skierować do zatrudnienia poza terenem jednostki. Skazani będą mieli możliwość osiągania dochodów i regulowania posiadanych zobowiązań m.in. alimentów i grzywien.

foto: sw.gov.pl