Jest odpowiedź Czesława Renkiewicza na interpelację radnego Kamila Lauryna, który zaapelował do prezydenta Suwałk o doświetlenie przejść dla pieszych.

W odpowiedzi prezydent Suwałk początkowo stwierdził, iż nie ma wytycznych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych, a oświetlenie uliczne w naszym mieście jest prawidłowe.

- W obowiązujących przepisach brak jest specjalnych wytycznych dotyczących natężenia oświetlenia na przejściach dla pieszych. W obowiązujących normach mowa jest o średnim natężeniu światła jakie ma być na drodze, a jest to uzależnione od kategorii drogi oraz natężenia ruchu i zgodnie z tymi normami natężenia świateł na ulicach naszego miasta są prawidłowe. Ponadto nie posiadam żadnych informacji od odpowiedzialnych służb o tym, że jakakolwiek kolizja czy też wypadek były spowodowane niezgodnym z normami oświetleniem drogi - poinformował prezydent Suwałk.

Obecnie miasto przystąpiło do realizacji 11 etapu wymiany istniejących opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Został ogłoszony stosowny przetarg na dostawę i wymianę opraw, a zakończenie tego etapu prac przewidywane jest do końca bieżącego roku.

- Pierwszy etap wymiany opraw oświetleniowych na oprawy typu LED zakończył się we wrześniu 2019 roku i jak można zauważyć na odcinkach ulic, na których zostały one wymienione, luminacja światła w znacznym stopniu się zwiększyła, szczególnie dzięki zmianie barwy emitowanego światła przez nowe oprawy LED - poinformował prezydent Suwałk.

Czesław Renkiewicz zlecił jednak Zarządowi Dróg i Zieleni wytypowanie przejść dla pieszych, które w pierwszej kolejności powinny zostać dodatkowo doświetlone.

- Po dokonaniu przedmiotowej analizy oraz oszacowaniu kosztów najpilniejszych inwestycji zostanie podjęta decyzja dotycząca zakresu działań, które będą możliwe do realizacji w bieżącym roku i kolejnych, co będzie niewątpliwie uzależnione od możliwości finansowych budżetu miasta - poinformował Czesław Renkiewicz.