Rozpoczął się pierwszy etap remontu ulicy Paca. Obejmuje on wykonanie nowego chodnika wzdłuż jezdni.

Dziś (10 sierpnia) pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni rozpoczęli prace, które w pierwszym etapie będą obejmować naprawę nawierzchni blisko 200-metrowego odcinka chodnika dla pieszych, przebiegającego wzdłuż zachodniej strony drogi osiedlowej łączącej ulicę Wierusza-Kowalskiego z ulicą Armii Krajowej.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w tym roku pomiędzy Miastem Suwałki a Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową, dotyczącym finansowania prac, w pierwszym etapie zostaną wykonane chodniki wraz z podbudową, zatoki parkingowe oraz zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. W miejscu starych słupów pojawią się nowe konstrukcje a sodowe oprawy zastąpią energooszczędne LED-y.

Pierwotnie remont ulicy był planowany na początek lipca, jednak po rezygnacji firmy Prasko, która miała wybudować ulicę 100-lecia Niepodległości, pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni zostali skierowani do wykonania prac drogowych w tamtym rejonie.

remont paca suwalki 2

remont paca suwalki 2

remont paca suwalki 2