Dziś (2 listopada) suwalski ratusz ogłosił przetarg na kolejny etap Trasy Wschodniej. Chodzi o odcinek od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej.

Prace mają polegać na budowie jednojezdniowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Północną do ulicy Wylotowej oraz budowie ronda na ulicy Wylotowej. W ramach robót po  stronie zachodniej powstaną chodniki z kostki betonowej, a po stronie wschodniej ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej. Wykonawca prac wykona również oświetlenie, instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Zgodnie z dokumentacją przetargową inwestycja ma być gotowa do 15 października 2021 roku.

Ostatni odcinek Trasy Wschodniej od ulicy Wylotowej do Sejneńskiej z wiaduktem nad torami kolejowymi powstanie prawdopodobnie do 2023 roku.