Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe wykona przedostatni etap Trasy Wschodniej - od ulicy Północnej do ulicy Wylotowej.

Dziś (25 listopada) suwalski ratusz dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na przedostatni odcinek Trasy Wschodniej. Drogę łączącą ulice Północną i Wylotową wykona Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe, które zaproponowało kwotę 4.183.929 złotych.

Suwalski ratusz na budowę odcinka od ulicy Północnej do Wylotowej zaplanował 6.188.000 złotych. Co oznacza, że miasto zaoszczędzi ponad 2 miliony złotych.

To już kolejny odcinek Trasy Wschodniej, który wykona PDM. Wcześniej spółka wybudowała ulicę Pileckiego oraz kończyła po innej firmie ulicę 100-lecia Niepodległości.

Przypominamy, iż prace mają polegać na budowie jednojezdniowej drogi na odcinku od skrzyżowania z ulicą Północną do ulicy Wylotowej oraz budowie ronda na ulicy Wylotowej. W ramach robót po stronie zachodniej powstaną chodniki z kostki betonowej, a po stronie wschodniej ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej. Wykonawca prac wykona również oświetlenie, instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej.

Zgodnie z dokumentacją przetargową inwestycja ma być gotowa do 15 października 2021 roku.

Natomiast ostatni odcinek Trasy Wschodniej od ulicy Wylotowej do Sejneńskiej z wiaduktem nad torami kolejowymi powstanie prawdopodobnie do 2023 roku.