Oddana do użytku jest ulica Księdza Stanisława Szczęsnowicza, która łączy ulice Pułaskiego, Reja i Szpitalną.

Ulica składa się z dwóch odcinków - od Szpitalnej do Reja o długości 135 metrów oraz od ulicy Reja do Pułaskiego o długości 260 metrów. W ramach prac powstała nawierzchnia asfaltowa, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz dwa parkingi na 28 i 29 miejsc.

Ulicę za ponad 2,5 miliona złotych wykonała spółka PDM. Inwestycja była dofinansowana środkami z Funduszu Dróg Samorządowych.

ulica Szczęsnowicza Suwałki

ulica Szczęsnowicza Suwałki

ulica Szczęsnowicza Suwałki

ulica Szczęsnowicza Suwałki

ulica Szczęsnowicza Suwałki

ulica Szczęsnowicza Suwałki