Radni Krystyna Gwiazdowska i Adam Ołowniuk przesłali do prezydenta Suwałk interpelację w sprawie wybudowania skrzyżowania na ulicy Pułaskiego i Wierusza - Kowalskiego.

Chodzi dokładnie o wykonanie skrzyżowania umożliwiającego bezpośredni zjazd z ulicy Pułaskiego w ulicę Kowalskiego pomiędzy prawoskrętem w ulicę Chopina a rondem na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego, Armii Krajowej i Pileckiego.

- Na przedmiotowym odcinku komunikacyjnym pojazdy chcące wjechać w ulicę Kowalskiego muszą objeżdżać nowe rondo, które z jednej strony usprawniło komunikację, z drugiej zaś wciąż dochodzi na nim do wielu kolizji i wypadków. Dodatkowe skrzyżowanie poprawi komunikację z osiedlem wzdłuż ulicy Kowalskiego, zmniejszy się zużycie paliwa zarówno pojazdów osób prywatnych jak i komunikacji miejskiej, a za tym idą oszczędności, jak również zmniejszy się nasilenie ruchu na rondzie i kolizyjność na nim - napisali w interpelacji radni Krystyna Gwiazdowska i Adam Ołowniuk.