W grudniu suwalscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie poparcia budowy drogi Via Carpatia po trasie przebiegu drogi krajowej nr 8 Suwałki - Augustów - Korycin i połączenia jej z Via Baltica w miejscowości Raczki. Do Urzędu Miejskiego w Suwałkach właśnie dotarła odpowiedź na to wystąpienie.

Tomasz Żuchowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w swoim piśmie informuje, że w chwili obecnej trwają prace projektowe mające na celu opracowanie dokumentacji w zakresie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej.

W piśmie czytamy również, że początkowo analizowano trzy warianty przebiegu drogi ekspresowej Via Carpatia. Jednakże biorąc pod uwagę problemy napotkane w takcie prac projektowych, związane m.in. z przejściem przez Biebrzański Parki Narodowy, kolizję z zabytkiem architektury militarnej - Twierdzą Osowiec, a także bliskość linii kolejowej, włączono do dalszych analiz również wariant 4 przebiegający częściowo po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 8 Raczki - Augustów - Korycin.

Jak podkreśl Tomasz Żuchowski ostateczny wariant przebiegu drogi ekspresowej Via Carpatia zostanie wskazany w decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. Przewidywany termin uzyskania decyzji to II kwartał 2023 roku. Roboty budowlane miałyby ruszyć w 2026 roku.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w swoim piśmie zastrzega również, że na obecnym etapie prac przygotowawczych nie ma możliwości wskazania wariantu przebiegu drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn.

Przypomnijmy, że w grudniu odbyła się Podlaska Debata Drogowa, w której udział wziął prezydent Suwałk. Spotkanie było poświęcone budowie drogi Via Carpatia w naszym województwie.

Pomysłem drogowców jest połączenie drogą S16 na trasie Ełk - Knyszyn dróg ekspresowych S19 pod Białymstokiem i S61 na węźle Guty. Dyskusyjną kwestią jest przecięcie drogi z przyrodniczo cenną doliną Biebrzy, otuliną Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz terenami Natura 2000 na co już wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko ekolodzy, ale też samorządowcy.

Drugą kwestią jest wydłużenie drogi co pociągnie za sobą istotne skutki ekonomiczne, ale też i przyrodnicze. Sama budowa estakady nad doliną Biebrzy to koszt w zależności od wariantu od 143 do 252 milionów złotych.

Dlatego też analizowany jest wariant 4 korytarza alternatywnego, który przebiegałby po obecnym śladzie drogi krajowej nr 8 poprzez Korycin, Suchowolę, Sztabin, Augustów i kończyłby się na węźle Raczki drogi S61. Zdaniem prezydenta Suwałk to najlepsze rozwiązanie nie tylko ze względów przyrodniczych i ekonomicznych ale również z perspektywy całej północnej części naszego województwa.

- Trasa na linii Knyszyn, Grajewo, Ełk to trasa dłuższa o 30 km niż obecny ślad drogi krajowej nr 8. Jeżeli miałoby nią jechać 10 tysięcy pojazdów dziennie to spalą one o 12 mln litrów paliwa więcej w ciągu roku i wyemitują w tym czasie więcej o 28 mln kg CO2 do atmosfery niż zrobiłyby to na DK8. Jeżeli chronimy środowisko, to również chrońmy atmosferę i powietrze. Uważam, że ze względów ekonomicznych i środowiskowych budowa drogi z Knyszyna przez Suchowolę i Augustów do Raczek jest bardziej uzasadniona - podsumowuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

.