Pięć firm złożyło oferty w przetargu na przebudowę fragmentu ulicy Szpitalnej.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła suwalska spółka REM-BUD, która za przebudowę ulicy wyceniła na 1.273.994 złotych. Najdrożej prace wyceniło gołdapska spółka PGK - 1.544.490 złotych.

Roboty budowlane obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą 1000-lecia Litwy do skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego. Prace będą polegać na budowie miejsc parkingowych, ścieżki rowerowej, chodnika, zatoki autobusowej oraz oświetlenia drogowego.

Zgodnie z dokumentacją przetargową inwestycja powinna być gotowa do 30 czerwca.