Zarząd Dróg i Zieleni dokonał przeglądu słupów i opraw oświetlenia ulicznego. Okazało się, że do wymiany jest 198 zardzewiałych słupów stalowych i 449 słupów betonowych.

Pod koniec lutego radny Kamil Klimek zwrócił się do prezydenta Suwałk z interpelacją o dokonanie oceny stanu technicznego i oszacowania kosztów wymiany skorodowanych i uszkodzonych metalowych oraz betonowych słupów oświetlenia.

Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni przeprowadzili przegląd oświetlenia i stwierdzili, że należy wymienić 198 zardzewiałych słupów stalowych i 449 słupów betonowych. Łączny koszt wymiany tych 647 słupów został oszacowany na około 2,6 miliona złotych.

- Z uwagi na tak duże koszty oraz brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wymianę samych słupów, nie ma możliwości wymiany wszystkich słupów w jednym roku budżetowym. Dlatego też konieczne będzie rozłożenie tej operacji na kilka najbliższych lat i zaplanowanie odpowiednich środków finansowych w budżetach miasta - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

- Mając świadomość, że omawiane elementy oświetlenia ulicznego są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz estetyki miasta, będę czynił starania, by jak najszybciej przystąpić do ich wymiany, realizacja jednak będzie uzależniona od możliwości finansowych miasta oraz priorytetów inwestycyjnych określonych przez radnych - dodał Czesław Renkiewicz.