Oferta złożona przez spółkę Velo Projekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie Bike Parku za kwotę 897.900 złotych.

Pod koniec grudnia suwalski ratusz ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy Bike Parku przy ulicy Moniuszki. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta spółki Velo Projekt z Warszawy. Opiewała ona na kwotę 147.600 złotych. Władze Suwałk zdecydowały o unieważnieniu przetargu, gdyż na ten cel przeznaczyły 34.400 złotych.

Na początku marca ogłoszono kolejny przetarg. Tym razem na zaprojektowanie i wybudowanie Bike Parku.

Dziś (19 marca) nastąpiło otwarcie ofert, a w zasadzie oferty, gdyż w przetargu wzięła udział jedna spółka - Velo Projekt - ta sama, która złożyła ofertę we wcześniejszym przetargu. Spółka z Warszawy za zaprojektowanie i wybudowanie Bike Parku zaproponowała kwotę 897.900 złotych. Złożona oferta mieści się w kwocie, którą na tę inwestycję przeznaczył suwalski ratusz. Urząd oszacował bowiem koszt jej wykonania na kwotę 899.991 złotych.

Bike Park jest jednym z dwóch dużych projektów inwestycyjnych, które wygrały w głosowaniu na Suwalski Budżet Obywatelski 2021. Na projekt swój głos oddało 1619 suwalczan. Budowa zakłada powstanie mini pumptracku dla dzieci w wieku 6-9 lat, dirtparku - linii easy i linii pro, pumptracku uniwersalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz oświetlenia.