Tylko jedna spółka złożyła ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie ronda u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawie.

Wczoraj (29 marca) w suwalskim ratuszu odbyło się otwarcie ofert, a w zasadzie jednej oferty, złożonej w przetargu. Zaprojektowaniem i budową ronda na ulicy Wojska Polskiego zainteresowana jest tylko spółka Unibep z Bielska Podlaskiego. Za zrealizowanie tej inwestycji firma zaproponowała kwotę 1.467.139 złotych, czyli prawie trzykrotnie więcej niż na ten cel przeznaczył suwalski ratusz. Miasto na zaprojektowanie i budowę ronda zarezerwowało w budżecie 500.000 złotych.

Mała liczba ofert mogła wiązać się z zapisanym w przetargu terminem zgłoszenia robót budowlanych. Jedna z firm 18 marca przesłała do urzędu miejskiego pismo, w którym stwierdziła, iż zapisany termin jest nierealny.

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia termin zgłoszenia robót budowlanych od podpisania umowy wynosi 60 dni. Jest to termin nierealny. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przewiduje opracowanie koncepcji do 40 dni od momentu podpisania umowy. Zarząd Dróg i Zieleni musi to zatwierdzić i ewentualnie trzeba będzie nanieść ich uwagi. Przewiduję na to 14 dni. Skuteczne zgłoszenie robót budowlanych to 21 dni co razem daje 75 dni. Jest to termin najbardziej optymistyczny. W tym terminie nie jest uwzględnione uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień od gestorów sieci - co może trwać nawet 60 dni. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie etapu II do 135 dni - poinformowała w liście jedna z firm.