Radna Krystyna Gwiazdowska wystąpiła z interpelacją do prezydenta Suwałk w sprawie wykonania w ciągu ulicy Pułaskiego pasa do zawracania zlokalizowanego na wysokości zatoki przy przystanku komunikacji miejskiej przy markecie Biedronka.

Z prośbą o wykonanie takiego pasa zwrócili się do radnej mieszkańcy bloków przy ulicy Pułaskiego 56, 58 oraz Młynarskiego 13. Mieszkańcy tych bloków chcąc wjechać na osiedle, jadąc ulicą Pułaskiego w kierunku południowym, mają możliwość zawrócenia dopiero na wysokości komendy policji lub skręcając wcześniej na teren stacji paliw.

- Jest to nie tylko uciążliwe dla samych kierujących, ale powoduje to dodatkowe koszty i w zależności od natężenia ruchu ulicznego zabiera cenny czas, a z punktu widzenia emisji spalin także uciążliwe dla środowiska - poinformowała radna Krystyna Gwiazdowska.

Radna przesłała do prezydenta Suwałk interpelację, w której prosi o wybudowanie w ciągu ulicy Pułaskiego pasa do zawracania zlokalizowanego na wysokości zatoki przy przystanku komunikacji miejskiej przy markecie Biedronka, umożliwiającego wcześniejsze zawrócenie i dojazd do bloków.

- Należy rozważyć niewielką przebudowę układu komunikacyjnego, które zlikwiduje wskazane utrudnienie i usprawni komunikację, a jednocześnie wpływanie na komfort życia mieszkańców. Ponadto wnoszę, aby z uwagi na relatywnie niewielki zakres inwestycji, przebudowę układu komunikacyjnego uwzględnić w zadaniach Zarządu Dróg i Zieleni na 2022 rok - poinformowała radna Krystyna Gwiazdowska w przesłanej do prezydenta Suwałk interpelacji.