Rozpoczęła się budowa oświetlenia w rejonie wiaduktu na ulicy Reja. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do parkingu przy cmentarzu mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym.

Na problem braku oświetlenia w rejonie wiaduktu na ulicy Reja w listopadzie 2019 roku zwrócił uwagę Jarosław Schabieński. Radny napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk. W odpowiedzi prezydent Suwałk stwierdził, iż już na początku 2019 roku podjął decyzję o wykonaniu brakującego odcinka oświetlenia. Budowa oświetlenia nie była jednak możliwa, najpierw ze względu na trwającą budowę obwodnicy, a później ze względu na pandemię.

Do budowy oświetlenia przystąpiono wczoraj (20 maja). W związku z pracami na ulicy Reja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do parkingu przy Cmentarzu Komunalnym  mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.