Suwalski ratusz ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Łąkowej oraz Zastawie. Docelowo ma tam powstać rondo.

Ogłoszony w marcu przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj nie przyniósł rozstrzygnięcia z uwagi na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez wykonawców. Dlatego też suwalski ratusz opracował dokumentację techniczną i obecnie poszukuje wykonawcy samych robót budowlanych. Firma, która wygra przetarg, będzie miała 60 dni na wykonanie inwestycji od dnia podpisania umowy.

W ramach prac budowlanych powstanie skrzyżowanie typu rondo w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać również m.in. chodniki, ścieżkę rowerową, zagospodarować teren zielenią, wykonać wyspy dzielące z kostki betonowej oraz zmienić lokalizację zatoki autobusowej.

Suwalski ratusz na oferty w przetargu czeka do 29 lipca.

Wraca temat ronda na ulicy Wojska Polskiego