Suwalski ratusz ogłosił przetarg na remont basenu.  Oferty można składać do 24 sierpnia.

Dziś (4 sierpnia) Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane związane z modernizacją budynku pływalni wraz z niecką basenową w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

Inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności szkolnej, które wyrażono między innymi podczas konsultacji społecznych na temat przyszłości basenu.  Firma, która wygra przetarg będzie musiała opracować dokumentację techniczną przebudowy i rozbudowy budynku pływalni i w oparciu o nią wykonać roboty budowlane. Do zadania wykonawcy będzie należało również uruchomienie całej technologii basenowej i przeszkolenie pracowników szkoły w zakresie działalności basenu.

Na oferty w przetargu Urząd Miejski w Suwałkach czeka do 24 sierpnia 2021r.

sp10 basen suwałki remont