23 latarnie z energooszczędnymi oprawami LED ustawiono na ponad 600-metrowym odcinku w rejonie wiaduktu na ulicy Reja. 

Na problem braku oświetlenia w rejonie wiaduktu na ulicy Reja w listopadzie 2019 roku zwrócił uwagę Jarosław Schabieński. Radny napisał w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk. W odpowiedzi prezydent Suwałk stwierdził, iż już na początku 2019 roku podjął decyzję o wykonaniu brakującego odcinka oświetlenia. Budowa oświetlenia nie była jednak możliwa, najpierw ze względu na trwającą budowę obwodnicy, a później ze względu na pandemię.

Do budowy oświetlenia przystąpiono 20 maja. Na ponad 600-metrowym odcinku od ulicy Armii Krajowej do wjazdu na cmentarz komunalny ustawiono 23 latarnie z energooszczędnymi ledowymi oprawami.

23 latarnie rozświetliły wiadukt na ulicy Reja