Władze Suwałk unieważniły przetarg na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach.

W przetargu swoją chęć przeprowadzenia remontu zgłosiły dwie suwalskie firmy - Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Sitkowski oraz Grupa Izoterm. Zgodnie z dokumentacją przetargową, suwalski ratusz miał następnie przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści oferty, a po ich zakończeniu zaprosić wykonawców do złożenia ofert ostatecznych. Władze Suwałk zdecydowały się jednak na unieważnienie przetargu.

W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania poinformowano, iż zgodnie z prawem dotyczącym zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić, jeżeli  jest mniej niż trzech wykonawców, którzy złożyli oferty. - W postępowaniu złożono dwie oferty, w związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie - poinformowano w zawiadomieniu.

Przypominamy, iż remont basenu przy SP 10 jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności szkolnej, które wyrażono między innymi podczas konsultacji społecznych na temat przyszłości basenu. 

Unieważniono przetarg na remont basenu w SP10