W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyło się spotkanie podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu suwalskiego. Omówiono również efektywność pracy funkcjonariuszy.

Jak wynika z przedstawionych danych o 218 spadła liczba przestępstw ogółem i zwiększył się wskaźnik ich wykrywalności do poziomu ponad 75 %. Jeśli chodzi o liczbę przestępstw kryminalnych w minionym roku to była ona niższa o 186 niż w roku 2016, a ich wykrywalność wzrosła o niemalże 15%. Podczas wystąpienia szef suwalskich policjantów podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy policji ze społeczeństwem w celu podnoszenia bezpieczeństwa obywateli. Z platformy tej efektywnie korzystają w swojej codziennej służbie policjanci.

Odprawę podsumował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, który podziękował suwalskim policjantom za ich efektywną służbę oraz omówił znaczenie programu modernizacji służb mundurowych, na który to zostało przeznaczone ponad 9,2 mld złotych z budżetu państwa.