Osobę, która chciałaby rozpocząć pracę w Straży Miejskiej szukają władze Suwałk. Zainteresowani muszą do 9 lutego złożyć niezbędne dokumenty. Jakie warunki musi spełnić kandydat?

Niezbędnym wymogiem do podjęcia pracy na stanowisku aplikanta w suwalskiej Straży Miejskiej jest minimum średnie wykształcenie, ukończone 21 lat, polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymaga się również znajomości ustaw oraz rozporządzeń niezbędnych w pracy strażnika miejskiego. Kolejnym wymogiem jest sprawność fizyczna. Kandydaci podczas rekrutacji przejdą test sprawności fizycznej.

Do zadań nowego strażnika miejskiego będzie należeć m.in. czuwanie nad porządkiem, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych oraz doprowadzanie nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Straży Miejskiej muszą do 9 lutego złożyć do Urzędu Miasta CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku aplikanta oraz niezbędne oświadczenia.