Jak uratować osobę, pod którą załamał się lód i wpadła do wody? Takie szkolenie zorganizowały suwalskie służby ratownicze na zamarzniętym Zalewie Arkadia. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy, ratownicy WOPR oraz policjanci.

Dziś (22 lipca) na zamarzniętym Zalewie Arkadia w Suwałkach strażacy, ochotnicy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także policjanci doskonalili swoje umiejętności z zakresu ratownictwa lodowego.

Ćwiczono sposoby ratowania osób tonących przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz innych pomocnych przedmiotów.
Prowadzący zajęcia szczególną uwagę zwracali na umiejętne poruszanie się po lodzie, asekuracji ratującego i bezpiecznej ewakuacji osoby, która wpadła do wody.

Pokazom przyglądała się również młodzież z suwalskich szkół.

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2

pokaz zalew arkadia policja straz suwalki wiadomosci info 24 2