Niskie temperatury utrzymujące się w ostatnim czasie są szczególnie dotkliwe dla osób, które nie mają dachu nad głową. Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych, nieporadnych życiowo czy samotnych. Zadbajmy, aby nie stali się ofiarami wychłodzenia.

Suwalscy policjanci, każdego zimowego dnia odwiedzają miejsca, gdzie mogą szukać schronienia przed zimnem osoby bezdomne. Przy niskich temperaturach powietrza, miejsca te patrolowane są nawet kilkukrotnie w ciągu doby. Krótkie dni i niskie temperatury są szczególnie dotkliwe dla osób pozbawionych dachu nad głową. Nie bądźmy obojętni na ich los. Szybka reakcja może pomóc uchronić ich życie przed wychłodzeniem.

Suwalscy policjanci napotkanym osobom oferują pomoc i proponują schronienie. Współpracują również w tym zakresie z instytucjami świadczącymi pomoc osobom nieporadnym życiowo i zagrożonym bezdomnością.

- Apelujemy o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych i samotnych, które wymagają pomocy. Czasem jeden telefon na numer alarmowy 112 może uratować ludzkie życie - poinformowała asp. szt. Eliza Sawko, oficer prasowy suwalskiej policji.