Już od 15 lutego będzie można składać wnioski o dotacje do wymiany źródeł ciepła. Dzięki przyjętym zmianom będzie można skorzystać z większego wsparcia niż do tej pory.

- Programu Ograniczania Niskiej Emisji działa w naszym mieście już od 3 lat. Przyniósł on oczekiwane efekty. Dzięki jego realizacji już w 201 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne - informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

- Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało w ciągu 3 lat 102 mieszkańców Suwałk. 49 osób dzięki dotacjom podłączyło się do sieci PEC. W 50 zabudowaniach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 657.181 złotych - wylicza prezydent Suwałk.

W tym roku po raz kolejny przyjęto w budżecie miasta kwotę 200.000 złotych na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła. Ponadto na wniosek prezydenta Suwałk Rada Miejska wprowadziła zmiany do programu. Do tej pory mieszkańcy Suwałk właściciele domów jednorodzinnych mogli otrzymać maksymalnie 3.000 złotych, a wspólnoty mieszkaniowe 10.000 złotych. Po wprowadzanych zmianach będzie to odpowiednio od 3.000 do 6.000 złotych oraz 15 000 złotych.

- W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację postanowiliśmy jednak wprowadzić podział na 3 grupy związany z dochodami - informuje Czesław Renkiewicz.

Jeżeli dochód przypadający na członka rodziny wyniesie do 1.100 złotych to ta osoba będzie mogła otrzymać dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 6.000 złotych. Jeżeli dochód na osobę zawiera się w przedziale od 1.101 do 1.600 złotych to otrzyma dotację w wysokości do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 4.000 złotych. Ostatnia grupa to dochód powyżej 1.600 złotych na osobę. Wtedy wnioskodawca otrzyma do 70% całej inwestycji, ale nie więcej niż 3.000 złotych.

Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony i Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane od 15 lutego do końca marca.