Suwalski dzielnicowy - aspirant Paweł Marcówka znalazł się w gronie pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł". Został on wybrany spośród ponad stu kandydatur nadesłanych z całej Polski.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy współpracy z Biurem Prewencji KGP.

Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 11 edycji konkursu, podczas których wyłoniono 55 laureatów zasługujących, w ocenie społeczeństwa, na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

12. edycja konkursu objęta została honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, sama zaś uroczystość wręczenia wyróżnień laureatom tej edycji została wpisana w program centralnych obchodów Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwała do 31 maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta mogła dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybrała Kapituła, w skład której wchodzili pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbyło się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Nazwiska laureatów tegorocznej edycji wyłonione zostały spośród ponad 100 zgłoszeń.

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” znalazł się aspirant Paweł Marcówka - dzielnicowy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Aspirant Paweł Marcówka jest policjantem od niemal trzynastu lat, z czego od ponad 7 lat - dzielnicowym w Suwałkach. Obecnie pełni służbę w Rejonie III, który obejmuje ulice Kowalskiego, Paca, Armii Krajowej wraz z cmentarzami na ul. Reja. Funkcjonariusz ten był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych za wyróżniająco pełnioną służbę.