Jutro policjanci przeprowadzą wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze będą reagowali na naruszenia przepisów ruchu drogowego, również te związane z ochroną środowiska.

Już jutro (17 lipca) policja rozpocznie ogólnopolską akcję, mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach. Funkcjonariusze będą czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem na drogach, zwracając uwagę na wszystkie naruszenia w ruchu drogowym, a zwłaszcza stanowiące główne przyczyny wypadków ze skutkiem śmiertelnym, czyli nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Ponadto w ramach tej akcji przeprowadzone będą działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „SMOG” mające na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

W tym celu policjanci będą korzystać w szczególności z dymomierzy i analizatorów spalin, a także dokonywać wzrokowej oceny stanu układu wydechowego pojazdów.