Mieszkańcy gmin Szypliszki i Jeleniewo będą mogli liczyć na bardziej bezpośredni i szybszy kontakt z policjantami. Wczoraj (30 lipca) odbyła się bowiem uroczystość otwarcia nowo wybudowanej siedziby Posterunku Policji w Słobódce.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc wraz z Posłem Jarosławem Zielińskim oraz Komendantem Miejskim Policji w Suwałkach podinspektorem Bartoszem Lorencem i Sekretarzem Gminy Szypliszki dr Romanem Waldemarem Rynkowskim przekazali klucz symbolizujący otwarcie nowej jednostki, który odebrał aspirant sztabowy Artur Kordowsk - kierownik Posterunku Policji w Słobódce. Po poświęceniu siedziby Posterunku Policji głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili jak ważnym jest bycie blisko społeczeństwa.

W Posterunku Policji w Słobódce, podległym Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach, służbę pełni pięciu funkcjonariuszy. Kierownik posterunku oraz dwóch dzielnicowych i dwóch funkcjonariuszy służby patrolowo-interwencyjnej. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017- 2020”, a jej wartość kosztorysowa wyniosła 2.010.000 złotych.

W Posterunku Policji w Słobódce znajduje się 16 pomieszczeń, a jego całkowita powierzchnia użytkowa wynosi ponad 170 metrów kwadratowych. Działka pod budowę nowej jednostki Policji została przekazana przez Wójta Gminy Szypliszki - Mariusza Grygieńcia.

Funkcjonariuszom Posterunku Policji w Słobódce, uczestnicy wydarzenia życzyli zadowolenia z pracy w nowym obiekcie oraz tego, aby podejmując każdą decyzję kierowali się dobrem i bezpieczeństwem społeczności lokalnej.

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce

posterunek policji w Słobódce