Wczoraj suwalscy policjanci wystawili kolejne mandaty oraz wnioski do sądu za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Wczoraj (12 października) suwalscy policjanci ujawnili 45 wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłanianie ust i nosa. W 22 przypadkach policjanci nałożył mandaty, a 5 interwencji zakończyło się skierowaniem wniosku do sądu o ukaranie. Pozostałe przypadki zakończyły się pouczeniem.