Suwalski dzielnicowy otrzymał honorową odznakę Primus in Agendo. Odznaczenie przyznawane jest od prawie 6 lat przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za szczególne działania lub zasługi na rzecz pracy, polityki społecznej albo rodziny.

Honorowa odznaka "Primus in Agendo" ("Pierwszy w działaniu") została ustanowiona w 2015 roku. Nadawana jest przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom za szczególne działania na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

Tym razem odznaczenie przypadło dzielnicowemu z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Młodszy aspirant Michał Bałazy od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami na rzecz pomocy rodzinom. Jest zaangażowany także w różne kampanie społeczne. Suwalski policjant jest w służbie od 12 lat. Od 8 lat jest dzielnicowym, jego rejon obejmuje ulice: Hamerszmita, Kościuszki, Mickiewicza, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.